Ikona alertu

Alerty

W przypadku wykrycia zachowań sklasyfikowanych jako podejrzane, przesyłanie do Administratorów ostrzeżeń.

Ikona logowania operacji

Logowanie wszystkich operacji

Zapisanie pełnej sesji użytkownika od momentu zalogowania się przez bramkę dostępu.

Ikona przeglądania logów

Przeglądanie logów

Przeglądanie surowych logów wszystkich operacji zarejestrowanych przez system, jak i logów ujętych syntetycznie w sesje (nagrania).

Ikona logowania dostępów

Logowanie dostępów

Rejestrowanie wszystkich prób zalogowania się do systemów.

Ikona blokady

Blokady

W przypadku wykrycia zachowań sklasyfikowanych jako podejrzane, przesyłanie do Administratorów ostrzeżeń z możliwością blokady.

System nadzoru nad dostępem do informacji

Rodo Firewall umożliwia nadzór nad dostępem do danych, w tym danych osobowych, przechowywanych w bazie danych oraz reakcji na możliwe próby naruszenia bezpieczeństwa danych.

System obsługuje: telnet (dodatkowo szyfrując), ssh.

Funkcje

Główne funkcjonalności systemu

Monitorowanie sesji użytkownika poprzez kontrolowanie przepływu informacji w systemach bankowych opartych o protokoły komunikacji ssh i telnet z serwerem głównym.

Rodo dashboard
Monitorowanie i alerty

Nagrywanie sesji użytkowników. Blokowanie zachowań nieporządanych zdefiniowanych przez administratora oraz wyświetlanie w panelu monitoringu komunikaty o ich wystąpieniu.

Rodo Dashboard
Raportowanie

Generowanie raportów zawierających: nazwę użytkownika, rodzaj alertu, datę i czas wystąpienia, sumaryczne podsumowanie.

Rodo Dashboard
Wyszukiwanie i odtwarzanie

Wyszukiwanie wystąpień danych w sesji oraz możliwość wyświetlania nagrań ze zdarzeń.

Jak to działa

Krok pierwszy

Administrator tworzy ustawienia alertów i blokad na określone zdarzenia związane z danymi.

Ikona logowania dostępów
Jak to działa

Krok drugi

Pracownik loguje się do systemu. Od tego momentu wszystkie operacje są rejestrowane i weryfikowane przez system, który dodatkowo szyfruje połączenie pomiedzy pracownikiem, a serwer programu bankowego.

Ikona logowania operacji
Jak to działa

Krok trzeci

Pracownik przypadkiem wyszukuje np. wszystkich klientów urodzonych w latach 80. Administrator, który wcześniej przygotował alert na takie zdarzenie...

Ikona przeglądania logów
Jak to działa

Krok czwarty

Zobaczy w panelu administracyjnym w sekcji Alerty komunikat, z możliwością blokady użytkownika, a w raportach odnotowane zostanie wystąpienie określonego alertu. (Wyświetlenie wszystkich urodzonych w latach 80 może zostać zablokowane również automatycznie w zależności od ustawień).

Ikona blokowania
Jak to działa

Krok piąty

Następnie można odtworzyć sesję, w której wystąpiło zdarzenie, a nagranie można wyeksportować i użyć jako dowód w sprawie. Można także przeanalizować całą historię sesji pracy danego użytkownika lub wyszukać inne zdefiniowane w politykach bezpieczeństwa zdarzenia.

Ikona przeglądania logów
Rozwiązanie

RODO Firewall zaprojektowany został z uwzględnieniem projektowania zorientowanego na użytkownika.

Ikona monitora
Najwyższa jakość

Jako wieloletni dostawcy wysoko wydajnych usług administracyjnych i programistycznych, zabezpieczamy wszystkie komponenty systemu przed atakami z zewnątrz i wewnątrz sieci.

Ikona diament
Użytkownik zawsze na pierwszym miejscu

Zawsze dbamy o użytkowników końcowych naszych rozwiązań. Dlatego dla administratorów rozwiązania przygotowany został intuicyjny graficzny panel, za pomocą którego mogą zarządzać rozwiązaniem, budować polityki bezpieczeństwa, jak również otrzymywać raporty na temat aktywności użytkowników.

Ikona gazeta
Wsparcie i rozwój

Rodo Firewall jest rozwiązaniem wzbogacającym się o nowe funkcjonalności. Na bieżąco tworzymy aktualizacje w oparciu o informacje otrzymane od użytkowników.

Zacznij kontrolować dane swojej firmy
z Rodo Firewall

Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą.